Flow Tech World
ราคาแอร์มิตซุย โชฟุ อิเล็กทริค (Mitsui)

แอร์มิตซุย โชฟุ อิเล็กทริค (Mitsui)

แอร์มิตซุย โชฟุ อิเล็กทริค (Mitsui Chofu Electric) : เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Mitsui Chofu Electric เป็นเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟ ผลิตตามาตรฐานอุตสาหกรรม มีสินค้าไม่หลากหลายนัก แต่สามารถทำตลาด และเป็นที่พึงพอใจชองคนไทย ด้วยราคาและคุณภาพที่มีมาตรฐาน - เย็นไว ... ประหยัดไฟ ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า