Flow Tech World
EN / TH

แอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ราคาแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ

จำหน่ายแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เช็คราคาแอร์ ราคาติดตั้งในพื้นที่ เฉพาะแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้น โดยรวมราคาแอร์ทุกยี่ห้อ ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อพร้อมบริการติดตั้งได้ทันที ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบแอร์ที่ประหยัดไฟที่สุด แต่ราคาของตัวเครื่องจะสูงกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป ในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับการเปิดแอร์ในระยะเวลายาวนาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9212 BTU
BTU สูงสุด :
25249 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FWDE09I-AF1
9212 BTU
(EER: 21.32)
11,900.- +3,500
FWDE13I-AF1
13307 BTU
(EER: 21.16)
12,900.- +3,500
FWDE19I-AF1
19448 BTU
(EER: 20.29)
18,750.- +4,000
FWDE25I-AF1
25249 BTU
(EER: 20.15)
24,500.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
25000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TEVGB010
8500 BTU
(EER: 16.50)
10,850.- +3,500
42TEVGB013
12000 BTU
(EER: 16.20)
13,350.- +3,500
42TEVGB018
18000 BTU
(EER: 17.60)
19,000.- +4,000
42TEVGB024
21000 BTU
(EER: 16.50)
23,600.- +4,000
42TEVGB028
25000 BTU
(EER: 17.50)
27,700.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
20500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKQ09TV2S
9200 BTU
(EER: 15.61)
12,800.- +3,500
FTKQ12TV2S
12300 BTU
(EER: 16.92)
15,500.- +3,500
FTKQ15TV2S
15000 BTU
(EER: 17.38)
18,500.- +3,500
FTKQ18TV2S
18100 BTU
(EER: 17.47)
24,300.- +4,000
FTKQ24TV2S
20500 BTU
(EER: 17.49)
34,400.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
20500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKF09UV2S
9200 BTU
(EER: 19.12)
14,150.- +3,500
FTKF13UV2S
12300 BTU
(EER: 19.22)
17,350.- +3,500
FTKF15UV2S
15000 BTU
(EER: 18.40)
21,300.- +3,500
FTKF18UV2S
18100 BTU
(EER: 18.67)
25,300.- +4,000
FTKF24UV2S
20500 BTU
(EER: 18.11)
35,650.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8871 BTU
BTU สูงสุด :
22519 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-KS09VF
8871 BTU
(EER: 15.97)
15,400.- +3,500
MSY-KS13VF
12283 BTU
(EER: 17.26)
18,600.- +3,500
MSY-KS15VF
14330 BTU
(EER: 15.93)
22,600.- +3,500
MSY-KS18VF
17742 BTU
(EER: 15.97)
27,100.- +4,000
MSY-KS24VF
22519 BTU
(EER: 17.03)
40,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8871 BTU
BTU สูงสุด :
22519 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-JS09VF
8871 BTU
(EER: 19.00)
16,200.- +3,500
MSY-JS13VF
12283 BTU
(EER: 19.00)
19,900.- +3,500
MSY-JS15VF
14330 BTU
(EER: 18.97)
23,150.- +3,500
MSY-JS18VF
17742 BTU
(EER: 18.36)
28,300.- +4,000
MSY-JS24VF
22519 BTU
(EER: 18.32)
42,200.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9554 BTU
BTU สูงสุด :
27978 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-GR09VF
9554 BTU
(EER: 21.80)
18,500.- +3,500
MSY-GR13VF
12624 BTU
(EER: 21.97)
21,800.- +3,500
MSY-GR15VF
14330 BTU
(EER: 21.46)
26,900.- +3,500
MSY-GR18VF
17742 BTU
(EER: 21.19)
29,500.- +4,000
MSY-GR24VF
22519 BTU
(EER: 20.74)
44,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13000 BTU
BTU สูงสุด :
53739 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
SKV13B-MNVKE
13000 BTU
(EER: 21.94)
23,900.- +5,000
SKV18B-MNVKE
18100 BTU
(EER: 20.34)
27,600.- +5,000
SKV24B-MNVKE
26000 BTU
(EER: 21.11)
30,200.- +5,500
SKV30B-MNVKE
30000 BTU
(EER: 20.86)
37,600.- +5,500
SKV36B-MNVKE
36500 BTU
(EER: 20.91)
41,800.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8871 BTU
BTU สูงสุด :
18084 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSZ-LN09VF
8871 BTU
(EER: 25.62)
32,800.- +3,500
MSZ-LN13VF
12966 BTU
(EER: 22.60)
35,800.- +3,500
MSZ-LN18VF
18084 BTU
(EER: 21.27)
50,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13648 BTU
BTU สูงสุด :
40602 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FCCE13BI
13648 BTU
(EER: 18.22)
33,500.- +5,500
FCCE19BI
19448 BTU
(EER: 18.13)
39,200.- +5,500
FCCE25BI
25590 BTU
(EER: 17.68)
42,800.- +5,500
FCCE36BI
36508 BTU
(EER: 17.35)
50,300.- +6,500
FCCE36BI (380V)
36508 BTU
(EER: 17.74)
58,300.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
21000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVAA010-703
9200 BTU 15,200.- +3,500
42TVAA013-703
12200 BTU 17,400.- +3,500
42TVAA018-703
18000 BTU 23,400.- +4,000
42TVAA024-703
21000 BTU 28,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
24200 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKC09TV2S
8500 BTU
(EER: 20.25)
16,500.- +3,500
FTKC12TV2S
11900 BTU
(EER: 20.00)
19,900.- +3,500
FTKC15TV2S
14300 BTU
(EER: 20.43)
23,100.- +3,500
FTKC18TV2S
17700 BTU
(EER: 21.13)
26,900.- +4,000
FTKC24TV2S
20500 BTU
(EER: 20.02)
38,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
29000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKM09-SV2S
8500 BTU
(EER: 26.05)
20,900.- +3,500
FTKM12-SV2S
11900 BTU
(EER: 23.00)
23,500.- +3,500
FTKM15-SV2S
14300 BTU
(EER: 20.70)
27,200.- +3,500
FTKM18-SV2S
17700 BTU
(EER: 23.70)
30,500.- +4,000
FTKM24-SV2S
20500 BTU
(EER: 22.30)
38,200.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13600 BTU
BTU สูงสุด :
48100 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
40TSV0131UP
13600 BTU
(EER: 21.15)
37,500.- +5,500
40TSV0181UP
18911 BTU
(EER: 19.99)
39,750.- +5,500
40TSV0241UP
23286 BTU
(EER: 18.32)
46,530.- +5,500
40TSV0361UP
34300 BTU
(EER: 18.13)
59,790.- +6,500
40TSV0361UP
34300 BTU
(EER: 18.13)
59,790.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13040 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FHA13BV2S
13040 BTU
(EER: 21.80)
26,100.- +5,000
FHA18BV2S
18010 BTU
(EER: 19.00)
32,500.- +5,000
FHA24BV2S
24010 BTU
(EER: 20.00)
35,900.- +5,500
FHA30BV2S
30070 BTU
(EER: 18.60)
39,500.- +5,500
FHA36BV2S
36170 BTU
(EER: 19.30)
47,500.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13880 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13880 BTU 31,500.- +5,500
FCF18CV2S/RZF18CV2S
18090 BTU 42,000.- +5,500
FCF24CV2S/RZF24CV2S
24230 BTU 53,500.- +5,500
FCF30CV2S/RZF30CV2S
30090 BTU 59,700.- +6,500
FCF36CV2S/RZF36CV2S
36230 BTU 69,500.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์

ระบบแอร์ Inverter: ระบบอินเวอร์เตอร์ คือระบบที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ ปรับแรงดันและความถี่ภายในระบบมีความสอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด ส่งผลโดยตรงทำให้ประหยัดไฟในระยะยาว (ประมาณ 20-30%) และเนื่องจากการควบคุมความถี่ในการทำงานได้คงที่ จึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ด้วยเช่นกัน ระบบจะไม่มีการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่จะให้ทำงานแบบคงที่ สม่ำเสมอ ไม่ลดรอบความเย็น จึงทำให้อากาศสดชื่น ได้ความเย็นคงที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 16 หมู่ 8 ถ.เลียบรถไฟ(สุดเขตพัทยา) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า
EN / TH