Flow Tech World

แอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ราคาแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ

จำหน่ายแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เช็คราคาแอร์ ราคาติดตั้งในพื้นที่ เฉพาะแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้น โดยรวมราคาแอร์ทุกยี่ห้อ ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อพร้อมบริการติดตั้งได้ทันที ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบแอร์ที่ประหยัดไฟที่สุด แต่ราคาของตัวเครื่องจะสูงกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป ในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับการเปิดแอร์ในระยะเวลายาวนาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9039 BTU
BTU สูงสุด :
29408 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
ASMG09CMCA
9039 BTU
(EER: 24.29)
ติดต่อสอบถาม +3,500
ASMG12CMCA
12110 BTU
(EER: 22.18)
16,200.- +3,500
ASMG18CMCA
17617 BTU
(EER: 21.63)
25,800.- +3,500
ASMG24CMCA
23702 BTU
(EER: 18.53)
33,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9492 BTU
BTU สูงสุด :
17216 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVG10
9492 BTU
(EER: 16.31)
14,900.- +3,500
42TVG13
12432 BTU
(EER: 17.70)
16,300.- +3,500
42TVG16
15304 BTU
(EER: 17.16)
19,600.- +3,500
42TVG18
17216 BTU
(EER: 17.41)
21,800.- +3,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8734 BTU
BTU สูงสุด :
20607 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
CS-PU9SKT
8734 BTU
(EER: 18.73)
12,000.- +3,500
CS-PU12SKT
12299 BTU
(EER: 18.66)
14,500.- +3,500
CS-PU18SKT
18051 BTU
(EER: 19.82)
22,700.- +4,000
CS-PU24SKT
20607 BTU
(EER: 17.70)
30,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8700 BTU
BTU สูงสุด :
20500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKC-09RV2S
8700 BTU
(EER: 18.78)
16,500.- +3,500
FTKC-12RV2S
11900 BTU
(EER: 19.00)
19,800.- +3,500
FTKC-18RV2S
17700 BTU
(EER: 18.42)
26,800.- +3,500
FTKC-24RV2S
20500 BTU
(EER: 16.80)
35,100.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8700 BTU
BTU สูงสุด :
33000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKM09-NV2S
8700 BTU
(EER: 23.76)
19,900.- +3,500
FTKM12-NV2S
11900 BTU
(EER: 21.81)
22,900.- +3,500
FTKM15-NV2S
14300 BTU
(EER: 20.44)
26,500.- +3,500
FTKM18-NV2S
17700 BTU
(EER: 24.48)
29,900.- +3,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8598 BTU
BTU สูงสุด :
19487 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVU010 -703/42
8598 BTU
(EER: 19.99)
21,900.- +3,500
42TVU012-703/42
11967 BTU
(EER: 18.02)
25,900.- +3,500
42TVU016-703/42
14954 BTU
(EER: 19.21)
28,900.- +3,500
42TVU018-703/42
17289 BTU
(EER: 19.76)
32,900.- +3,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8494.86 BTU
BTU สูงสุด :
16543.38 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
FTXZ09 NV1S
8495 BTU
(EER: 25.75)
45,600.- +3,500
FTXZ12 NV1S
11662 BTU
(EER: 21.83)
53,000.- +3,500
FTXZ18 NV1S
16544 BTU
(EER: 22.55)
68,600.- +3,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13040 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
FHQG-13EV2S
13040 BTU
(EER: 21.80)
29,400.- +5,000
FHQG-18EV2S
18010 BTU
(EER: 19.00)
36,900.- +5,000
FHQG-24EV2S
24010 BTU
(EER: 20.00)
44,200.- +5,000
FHQG-30EV2S
30070 BTU
(EER: 18.60)
52,200.- +5,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
10000 BTU
BTU สูงสุด :
24500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
AR10KVSSMWKNST
10000 BTU
(EER: 12.50)
14,900.- +3,500
AR13KVSSMWKNST
12000 BTU
(EER: 11.32)
16,300.- +3,500
AR18KVFSLWKNST
17020 BTU
(EER: 12.87)
23,300.- +3,500
AR24KVFSLWKNST
21200 BTU
(EER: 11.58)
25,200.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
10000 BTU
BTU สูงสุด :
24000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
AR10KVPDLWNST
10000 BTU 14,200.- +3,500
AR13KVPDLWNST
13000 BTU 15,900.- +3,500
AR18KVPDLWNST
18000 BTU 23,000.- +4,000
AR24KVPDLWNST
24000 BTU 27,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8421 BTU
BTU สูงสุด :
20793 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
CS-U9SKT
8421 BTU
(EER: 23.82)
16,400.- +3,500
CS-U12SKT
11983 BTU
(EER: 22.62)
18,600.- +3,500
CS-U18SKT
18228 BTU
(EER: 23.62)
27,200.- +4,000
CS-U24SKT
20793 BTU
(EER: 22.04)
33,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9212 BTU
BTU สูงสุด :
21496 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
IC10 j
9212 BTU
(EER: 17.20)
10,900.- +3,500
IC13 j
11942 BTU
(EER: 18.50)
11,500.- +3,500
IC18 j
18084 BTU
(EER: 18.50)
17,500.- +4,000
IC24 j
21496 BTU
(EER: 18.00)
22,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
30090 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคาส่ง (บาท) ค่าติดตั้ง
FCQ30EV2S
30090 BTU
(EER: 18.30)
69,900.- ตามตกลง
FCQ36EV2S
36230 BTU
(EER: 17.50)
77,300.- ตามตกลง
FCQ42EV2S
42000 BTU
(EER: 16.10)
85,900.- ตามตกลง
FCQ48EV2S
48000 BTU
(EER: 15.10)
87,900.- ตามตกลง
ดูข้อมูลและราคาแอร์

ระบบแอร์ Inverter: ระบบอินเวอร์เตอร์ คือระบบที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ ปรับแรงดันและความถี่ภายในระบบมีความสอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด ส่งผลโดยตรงทำให้ประหยัดไฟในระยะยาว (ประมาณ 20-30%) และเนื่องจากการควบคุมความถี่ในการทำงานได้คงที่ จึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ด้วยเช่นกัน ระบบจะไม่มีการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่จะให้ทำงานแบบคงที่ สม่ำเสมอ ไม่ลดรอบความเย็น จึงทำให้อากาศสดชื่น ได้ความเย็นคงที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 16 หมู่ 8 ถ.เรียบรถไฟ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า