Flow Tech World
EN / TH

แอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ราคาแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ

จำหน่ายแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เช็คราคาแอร์ ราคาติดตั้งในพื้นที่ เฉพาะแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้น โดยรวมราคาแอร์ทุกยี่ห้อ ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อพร้อมบริการติดตั้งได้ทันที ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบแอร์ที่ประหยัดไฟที่สุด แต่ราคาของตัวเครื่องจะสูงกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป ในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับการเปิดแอร์ในระยะเวลายาวนาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
21000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
IG10
9200 BTU 11,900.- +3,500
IG13
12000 BTU 14,500.- +3,500
IG18
18200 BTU 20,900.- +4,000
IG24
21000 BTU 27,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
25000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TEVGB010
8500 BTU
(EER: 16.50)
10,350.- +3,500
42TEVGB013
12000 BTU
(EER: 16.20)
12,650.- +3,500
42TEVGB018
18000 BTU
(EER: 17.60)
18,000.- +4,000
42TEVGB024
21000 BTU
(EER: 16.50)
22,700.- +4,000
42TEVGB028
25000 BTU
(EER: 17.50)
26,900.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
20500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKQ09TV2S
9200 BTU
(EER: 15.61)
12,300.- +3,500
FTKQ12TV2S
12300 BTU
(EER: 16.92)
15,000.- +3,500
FTKQ15TV2S
15000 BTU
(EER: 17.38)
18,000.- +3,500
FTKQ18TV2S
18100 BTU
(EER: 17.47)
23,500.- +4,000
FTKQ24TV2S
20500 BTU
(EER: 17.49)
33,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8900 BTU
BTU สูงสุด :
17100 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-KP09VF
8900 BTU
(EER: 15.83)
13,900.- +3,500
MSY-KP13VF
12000 BTU
(EER: 17.06)
16,900.- +3,500
MSY-KP15VF
14400 BTU
(EER: 15.83)
20,700.- +3,500
MSY-KP18VF
17100 BTU
(EER: 15.73)
25,100.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8871 BTU
BTU สูงสุด :
22519 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-JP09VF
8871 BTU
(EER: 18.80)
14,900.- +3,500
MSY-JP13VF
12283 BTU
(EER: 18.81)
17,800.- +3,500
MSY-JP15VF
14330 BTU
(EER: 18.86)
21,900.- +3,500
MSY-JP18VF
17742 BTU
(EER: 17.73)
26,900.- +4,000
MSY-JP24VF
22519 BTU
(EER: 17.65)
40,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9212 BTU
BTU สูงสุด :
27978 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-GN09VF
9212 BTU
(EER: 21.57)
15,700.- +3,500
MSY-GN13VF
12624 BTU
(EER: 21.70)
19,000.- +3,500
MSY-GN15VF
14330 BTU
(EER: 19.69)
23,000.- +3,500
MSY-GN18VF
17742 BTU
(EER: 21.11)
26,500.- +4,000
MSY-GN24VF
22519 BTU
(EER: 20.09)
40,100.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9554 BTU
BTU สูงสุด :
27978 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-GR09VF
9554 BTU
(EER: 21.80)
18,500.- +3,500
MSY-GR13VF
12624 BTU
(EER: 21.97)
21,800.- +3,500
MSY-GR15VF
14330 BTU
(EER: 21.46)
25,300.- +3,500
MSY-GR18VF
17742 BTU
(EER: 21.19)
28,500.- +4,000
MSY-GR24VF
22519 BTU
(EER: 20.74)
43,600.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9536 BTU
BTU สูงสุด :
20487 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVGS010
9536 BTU
(EER: 17.16)
12,300.- +3,500
42TVGS013
12447 BTU
(EER: 19.38)
14,700.- +3,500
42TVGS016
15790 BTU
(EER: 18.63)
17,000.- +3,500
42TVGS018
18000 BTU
(EER: 20.78)
20,300.- +4,000
42TVGS024
20487 BTU
(EER: 20.85)
24,750.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8871 BTU
BTU สูงสุด :
18084 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSZ-LN09VF
8871 BTU
(EER: 25.62)
30,900.- +3,500
MSZ-LN13VF
12966 BTU
(EER: 22.60)
33,000.- +3,500
MSZ-LN18VF
18084 BTU
(EER: 21.27)
46,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13648 BTU
BTU สูงสุด :
40602 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FCCE13BI
13648 BTU
(EER: 18.22)
33,500.- +5,500
FCCE19BI
19448 BTU
(EER: 18.13)
39,200.- +5,500
FCCE25BI
25590 BTU
(EER: 17.68)
42,800.- +5,500
FCCE36BI
36508 BTU
(EER: 17.35)
50,300.- +6,500
FCCE36BI (380V)
36508 BTU
(EER: 17.74)
58,300.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
21000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVAA010-703
9200 BTU 15,200.- +3,500
42TVAA013-703
12200 BTU 16,450.- +3,500
42TVAA018-703
18000 BTU 21,950.- +4,000
42TVAA024-703
21000 BTU 26,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8733 BTU
BTU สูงสุด :
26607 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
CS-PU09UKT
8733 BTU
(EER: 18.56)
13,200.- +3,500
CS-PU13UKT
12296 BTU
(EER: 18.25)
16,200.- +3,500
CS-PU18UKT
18051 BTU
(EER: 20.27)
24,900.- +4,000
CS-PU24UKT
26607 BTU
(EER: 19.62)
33,500.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
24200 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKC09TV2S
8500 BTU
(EER: 20.25)
15,500.- +3,500
FTKC12TV2S
11900 BTU
(EER: 20.00)
18,900.- +3,500
FTKC15TV2S
14300 BTU
(EER: 20.43)
22,100.- +3,500
FTKC18TV2S
17700 BTU
(EER: 21.13)
25,900.- +4,000
FTKC24TV2S
20500 BTU
(EER: 20.02)
37,300.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13600 BTU
BTU สูงสุด :
39200 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
40TSV0131UP
13600 BTU
(EER: 21.15)
37,500.- +5,500
40TSV0181UP
18911 BTU
(EER: 19.99)
39,750.- +5,500
40TSV0241UP
23286 BTU
(EER: 18.32)
46,530.- +5,500
40TSV0361UP
34300 BTU
(EER: 18.13)
59,790.- +6,500
40TSV0361UP
34300 BTU
(EER: 18.13)
59,790.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
29000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKM09SV2S
8500 BTU
(EER: 26.05)
20,800.- +3,500
FTKM12SV2S
11900 BTU
(EER: 23.00)
23,800.- +3,500
FTKM15SV2S
14300 BTU
(EER: 20.70)
27,900.- +3,500
FTKM18SV2S
17700 BTU
(EER: 23.70)
31,300.- +4,000
FTKM24SV2S
20500 BTU
(EER: 22.30)
39,800.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13040 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FHA13BV2S
13040 BTU
(EER: 21.80)
26,100.- +5,000
FHA18BV2S
18010 BTU
(EER: 19.00)
32,500.- +5,000
FHA24BV2S
24010 BTU
(EER: 20.00)
35,900.- +5,500
FHA30BV2S
30070 BTU
(EER: 18.60)
39,500.- +5,500
FHA36BV2S
36170 BTU
(EER: 19.30)
47,500.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
21496 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
IQ10R.SE2
9200 BTU
(EER: 17.20)
12,400.- +3,500
IQ13R.SE2
12000 BTU
(EER: 18.50)
14,300.- +3,500
IQ18R.SE2
18000 BTU
(EER: 18.50)
21,200.- +4,000
IQ24R.SE2
21496 BTU
(EER: 18.00)
27,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13880 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13880 BTU 31,500.- +5,500
FCF18CV2S/RZF18CV2S
18090 BTU 42,000.- +5,500
FCF24CV2S/RZF24CV2S
24230 BTU 53,500.- +5,500
FCF30CV2S/RZF30CV2S
30090 BTU 59,700.- +6,500
FCF36CV2S/RZF36CV2S
36230 BTU 69,500.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์

ระบบแอร์ Inverter: ระบบอินเวอร์เตอร์ คือระบบที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ ปรับแรงดันและความถี่ภายในระบบมีความสอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด ส่งผลโดยตรงทำให้ประหยัดไฟในระยะยาว (ประมาณ 20-30%) และเนื่องจากการควบคุมความถี่ในการทำงานได้คงที่ จึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ด้วยเช่นกัน ระบบจะไม่มีการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่จะให้ทำงานแบบคงที่ สม่ำเสมอ ไม่ลดรอบความเย็น จึงทำให้อากาศสดชื่น ได้ความเย็นคงที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 16 หมู่ 8 ถ.เลียบรถไฟ(สุดเขตพัทยา) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า
EN / TH