Flow Tech World
EN / TH

แอร์อินเวอร์เตอร์ (Inverter)

ราคาแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) ประสิทธิภาพสูง ประหยัดไฟ

จำหน่ายแอร์ อินเวอร์เตอร์ (Inverter) เช็คราคาแอร์ ราคาติดตั้งในพื้นที่ เฉพาะแอร์ที่เป็นระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้น โดยรวมราคาแอร์ทุกยี่ห้อ ลูกค้าสามารถเลือกสั่งซื้อพร้อมบริการติดตั้งได้ทันที ระบบอินเวอร์เตอร์เป็นระบบแอร์ที่ประหยัดไฟที่สุด แต่ราคาของตัวเครื่องจะสูงกว่าระบบเครื่องปรับอากาศแบบทั่วไป ในปัจจุบันนิยมใช้กันมาก เหมาะสำหรับการเปิดแอร์ในระยะเวลายาวนาน จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าได้มาก หากลูกค้ามีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับข้อดี-ข้อเสีย สามารถปรึกษาเราได้ตลอดเวลา

ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8734 BTU
BTU สูงสุด :
20607 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
CS-PU9SKT
8734 BTU
(EER: 18.73)
12,000.- +3,500
CS-PU12SKT
12299 BTU
(EER: 18.66)
14,500.- +3,500
CS-PU18SKT
18051 BTU
(EER: 19.82)
22,700.- +4,000
CS-PU24SKT
20607 BTU
(EER: 17.70)
30,500.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-410a
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
24200 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER
โปรฯ ผ่อน 0% กรุงศรี
ราคา (บาท)
ค่าติดตั้ง
ASMA09J
8500 BTU 9,900.- +3,500
ASMA12J
11900 BTU 12,000.- +3,500
ASMA18J
17700 BTU 18,960.- +4,000
ASMA24J
24200 BTU 29,900.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9212 BTU
BTU สูงสุด :
27978 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
MSY-GN09VF
9212 BTU
(EER: 21.57)
18,200.- +3,500
MSY-GN13VF
12624 BTU
(EER: 21.70)
22,000.- +3,500
MSY-GN15VF
14330 BTU
(EER: 19.69)
26,600.- +3,500
MSY-GN18VF
17742 BTU
(EER: 21.11)
29,600.- +4,000
MSY-GN24VF
22519 BTU
(EER: 20.09)
40,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8421 BTU
BTU สูงสุด :
20793 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
CS-U9SKT
8421 BTU
(EER: 23.82)
16,400.- +3,500
CS-U12SKT
11983 BTU
(EER: 22.62)
18,600.- +3,500
CS-U18SKT
18228 BTU
(EER: 23.62)
27,200.- +4,000
CS-U24SKT
20793 BTU
(EER: 22.04)
33,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8500 BTU
BTU สูงสุด :
20500 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKC-09RV2S
8500 BTU
(EER: 18.78)
16,500.- +3,500
FTKC-12RV2S
11900 BTU
(EER: 19.00)
19,800.- +3,500
FTKC-18RV2S
17700 BTU
(EER: 18.42)
26,800.- +4,000
FTKC-24RV2S
20500 BTU
(EER: 16.80)
35,100.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8700 BTU
BTU สูงสุด :
33000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FTKM09-NV2S
8700 BTU
(EER: 23.76)
20,900.- +3,500
FTKM12-NV2S
11900 BTU
(EER: 21.81)
23,500.- +3,500
FTKM15-NV2S
14300 BTU
(EER: 20.44)
27,200.- +3,500
FTKM18-NV2S
17700 BTU
(EER: 24.48)
30,500.- +4,000
FTKM24-NV2S
24200 BTU
(EER: 18.90)
38,200.- +4,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9536 BTU
BTU สูงสุด :
20487 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TVGS010
9536 BTU
(EER: 17.16)
12,400.- +3,500
42TVGS013
12447 BTU
(EER: 19.38)
14,400.- +3,500
42TVGS016
15790 BTU
(EER: 18.63)
16,900.- +3,500
42TVGS018
18000 BTU
(EER: 20.78)
20,400.- +4,000
42TVGS024
20487 BTU
(EER: 20.85)
24,400.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
8784 BTU
BTU สูงสุด :
17699 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
42TEVGB010
8784 BTU
(EER: 16.45)
10,600.- +3,500
42TEVGB013
12081 BTU
(EER: 16.24)
12,900.- +3,500
42TEVGB018
17699 BTU
(EER: 17.59)
18,700.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13040 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FHA13BV2S
13040 BTU
(EER: 21.80)
28,300.- +5,000
FHA18BV2S
18010 BTU
(EER: 19.00)
34,500.- +5,000
FHA24BV2S
24010 BTU
(EER: 20.00)
37,900.- +5,500
FHA30BV2S
30070 BTU
(EER: 18.60)
40,500.- +5,500
FHA36BV2S
36170 BTU
(EER: 19.30)
47,200.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
9200 BTU
BTU สูงสุด :
21496 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
IQ10R.SE2
9200 BTU
(EER: 17.20)
12,400.- +3,500
IQ13R.SE2
12000 BTU
(EER: 18.50)
14,300.- +3,500
IQ18R.SE2
18000 BTU
(EER: 18.50)
21,200.- +4,000
IQ24R.SE2
21496 BTU
(EER: 18.00)
27,900.- +4,000
ดูข้อมูลและราคาแอร์
ประเภท :
น้ำยาแอร์ :
R-32
ระบบแอร์ :
BTU เริ่มต้น :
13880 BTU
BTU สูงสุด :
48000 BTU
Model รุ่นแอร์
ขนาด BTU/EER ราคา (บาท) ค่าติดตั้ง
FCF13CV2S/RZF13CV2S
13880 BTU 33,800.- +5,500
FCF18CV2S/RZF18CV2S
18090 BTU 44,500.- +5,500
FCF24CV2S/RZF24CV2S
24230 BTU 54,900.- +5,500
FCF30CV2S/RZF30CV2S
30090 BTU 59,700.- +6,500
FCF36CV2S/RZF36CV2S
36230 BTU 68,300.- +6,500
ดูข้อมูลและราคาแอร์

ระบบแอร์ Inverter: ระบบอินเวอร์เตอร์ คือระบบที่ทำหน้าที่ ควบคุมการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ ปรับแรงดันและความถี่ภายในระบบมีความสอดคล้องกับการทำงานมากที่สุด ส่งผลโดยตรงทำให้ประหยัดไฟในระยะยาว (ประมาณ 20-30%) และเนื่องจากการควบคุมความถี่ในการทำงานได้คงที่ จึงทำให้อุณหภูมิภายในห้องคงที่ด้วยเช่นกัน ระบบจะไม่มีการตัดการทำงานของคอมเพรสเซอร์แอร์ แต่จะให้ทำงานแบบคงที่ สม่ำเสมอ ไม่ลดรอบความเย็น จึงทำให้อากาศสดชื่น ได้ความเย็นคงที่

ติดต่อเรา

ที่อยู่ 16 หมู่ 8 ถ.เลียบรถไฟ(สุดเขตพัทยา) ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
สอบถามข้อมูลสินค้า
ตะกร้าสินค้า
EN / TH